Munchmuseet, MM K 601

MM K 601, Munchmuseet. Datert 16.01.[1900]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Jan. 16de
Potsdam.
    Tak – min kjære ven – for
brevet – aa hvor Du kan
si mange haarde ting til mig,
det er ikke bare Glæde for mig
at modta et saant brev. – –

    Jeg ligger tilsengs i disse
dage, var ræd for den gamle
historie med lungen, men
det gaar vel over – her er saa
isende koldt, jeg længes til
varme –

    
    Din Tulla