Munchmuseet, MM K 602

MM K 602, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Jeg skriver til Dig igjen idag, min
kjære ven, for og be Dig om, hvis det er
muligt for Dig og hjælpe mig – Jeg har
lidt saa grænseløst denne sidste tid –
og jeg tror ikke det kan gaa videre
med mig – Du sier til mig reis
et eller annet sted for din helbred –
det er mig saa ligegyldig om jeg blir
bra eller ikke, for hvem tror Du jeg vilde
bli bra nu, jeg har ingen mere i
hele verden, nu som Du opgir mig –
Jeg er træt paa legeme og sjæl og
jeg vil helst bli i seng som hidtil –
kraftesløs som jeg er. Naar jeg ber
Dig og hvis Du er bra nok, hvorfor sender
Du mig ikke et ord – er det en
skam og svare snart – Aa jeg tænker
saa paa Dig, hvordan Du er, tror Du
ikke det er mest det som plager mig
nat og dag – min skyld –

    Aase skrev om et fortvilet brev fra
Dig – det var vel om mig, det er godt

 

      

for Dig som kan ha noen og skrive til –
jeg har ingen jeg, men heller ikke kunde
et bittert ord mod Dig sies til noen –
Skjønner Du at jeg er fortvilet og
at jeg ingen udveier aner, og kan
Du ikke si mig noe til hjælp saa
er alt haab ude –

    
    Din T.