Munchmuseet, MM K 603

MM K 603, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
onsdag – Potsdam    Kjæreste Du –
 Imorgen
sender jeg det Du vilde ha,
det var vel meningen Din at
faa det derop, hvor Du er?

    Du sier jeg skal reise
paa et sted, som er sundt;
men hvor skulde jeg finde
det nær her – tyskerne ved
ikke selv noe – Hartz er det
eneste, og det er saa langt
fra Berlin, naar Du kommer –
Jeg er ikke bra her, men
jeg tror ikke luften er skyld i
det – – –      Det er

 

      

jo snilt af Dig at opmuntre mig
til at radere, men jeg forstaar
ikke hvorfor Du fex ikke heller ber
mig om at spille – der har
jeg virkelig en liden evne og
stor interesse – forresten
har jeg ikke ro eller kræfter nok
til noen af delene nu. –

    Er Du noksaa bra nu?
    
    Mange, mange hilsener
fra

    Din Tulla