Munchmuseet, MM K 606

MM K 606, Munchmuseet. Datert 26.01.[1900]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Potsdam 26 jan    Min kjære ven –
 Jeg skriver
forat underrette Dig om at
pengene blev sendt igaar.
Der var noget ugrei med
forseglingen, men jeg haaber,
Du faar dem?

    Jeg traf Dirikspaa gaden –
– han var paa vei til Paris –
og spiste middag sammen
med ham.

    Han kunde fortælle mig
adskilligt om Dig, da
han havde snakket med