Munchmuseet, MM K 607

MM K 607, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære –
 Jeg flytter fra
Potsdam – formodentlig i –
morgen – af forskj. grunde –

    Bor formodentlig til jeg hører
fra Dig i Klopstockstr. 22 S.W.,
22. Berlin

    Adr. breve did!

 

      

    Jeg læser efterpaa Dit brev
og ser at der staar – Hvis
jeg reiser til Tyskland –
Er du ikke sikrere? – og lar
Du mig vente her forgjæves?
Jeg som lider ved at være
her – Si det lige ud – saa
ved jeg da hva
jeg gjør –
  Tulla