Munchmuseet, MM K 608

MM K 608, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Klopstrasse 22.
Berlin
tirsdag –    Min kjære ven –


    Idag fik jeg brev fra
Dig – Du skriver
saa uvenlig til mig –
Du kan godt si mig
hva Du vil, men ikke
paa den maaden –

    Du skal ikke tvivle
paa, at jeg er daarlig
undertiden; det afhænger
af Dig om jeg er
bra eller ikke – jeg
kan ikke hjælpe for
det – men nu har

 

      

    Du vel seet af mine
sidste breve, at det ikke
er saa uden al grund.
Men hvis Du vidste hvor
gjerne jeg skulde være
syg, naar bare Du
kunde være bra –
tror Du ikke, jeg forstaar
hvad det vil si for Dig
dette ophold deroppe –
og al uvirksomheden –
gid Du vilde faa lidt
bedre tanker om mig
og skjønne; at jeg først
og sidst alligevel tænker
paa Dig og Dit, om
jeg i en stemningstund
skriver om mig selv – –

 

      

    Jeg ber Dig om at la
mig bli her i ro – jeg
kan ikke orke at reise
mere omkring – Skulde
jeg nu begi mig afsted
til et eller andet sted
oppe i Hartz, saa kan
jeg ligesaa godt opgi
alt, – jeg er saa træt
og sløv, at undertiden
ønsker jeg, det kunde
være slut paa alt

    La mig ialfald
faa bli her i ro –
Naar Du kommer
nedover – saa skal
jeg forsøge at undgaa Dig.

 

      

    Selv om det gjør aldrig
saa vondt –

    Hvad er det for andre
omstændigheder, som
gjør det alt saa meget
værre for Dig; hvorfor
sier Du mig ikke det?
Jeg har heller ikke snakket
med noen, som har sagt
at Du er saa bra, men jeg
har hørt det af Aase og Diriks.
Og tror Du ikke jeg ved at Du
ikke for fornøielse opholder Dig
deroppe – Du tar saa feil
af mig – Jeg vilde hvasomhelst
i verden for Dig, hvis Du bare
kunde bli stærk og bra –
  Mange hilsener
fra
 Din Tulla