Munchmuseet, MM K 609

MM K 609, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Klopstochst 22 –
Berlin lørdag –    Min kjære ven –


    Mange tak for Dit sidste
brev, Du skrev saa hyggeligt
til mig – jeg blev saa gla
over det.

    Jeg ved saa godt, at
Du mener det vel \med/ mig, og
at du har gjort og gjør alt,
du er i stand til for mig –

    Men jeg er saa trist over,
at der skal være noget virkeligt
iveien med mig, jeg har
saa lidet mod og lyst paa

 

      

at bli bra; og derfor ingen
modstandskraft –

    Jeg haaber, at Du føler
Dig lidt stærkere, Giv Du
gjorde det!

    
    Mange mange hilsener
fra
 Din Tulla