Munchmuseet, MM K 611

MM K 611, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
lørdag – Klopstochst. 22.    Min kjære ven –


    Jeg kommer nu lige
fra Dr. Asch, som har
undersøgt mig paa det
grundigste og som sier
at der ikke er tale om
noe som har noe at
si, men at min søvnløshed
og matte tilstand osv –
kommer af nerverne –
Han forstod øieblikkelig
hvor afhængig jeg var
af omgivelser, om hvordan
jeg likte mig osv – som
om han skulde kjendt
mig længe – Han raadet

 

      

mig foreløbig til at bli
her hos den engelske
familie, som er saa
elskværdig, og hvor der bare
er et par andre foruden
mig, deriblandt en norsk
Kiær, som er saa snil –
Det vigtigste for mig
var at spise og drikke
godt og ikke forkjøle mig.

    Han trodde det var
til ingen nytte at
reise saa langt væk
som jeg maatte, hvis
jeg skulde komme i
mildere klima –

 

      

    Jeg skriver naturligvis ingenting
hjem. – Potsdam med sin fugtige
luft troede han var skadelig for mig –

    Ja, saa blir jeg her til jeg hører
fra Dig. Du maa ikke synes, det er
bare egoistisk af mig, at jeg ber Dig
komme her, i mit forrige brev – Du
ber mig jo selv om at være forsigtig
og passe mig – og jeg ved bedst selv, –
hva det bedste middel for minet
urolige sind er – Du skriver vel noen
ord til svar –
  Mange
hilsener –
 Din Tulla