Munchmuseet, MM K 621

MM K 621, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Min kjære ven –


    Saadan er det, at ikke et
ord kan sies uden sam-
menstød mellom os. Mindst
af alt har jeg villet fornærme
Dig, det har været min
mening at forsøge at
undgaa alt, som kunde
oprive Dig, og saa tror
Du om mig at jeg
med vilje gjør det modsatte!

    Men det maa ikke
forundre Dig; at jeg i
min fortvilelse i disse dage

 

      

ogsaa ber Dig om en forklaring
af hva Du forleden sae mig.

    Trodde Du at en saadan ytring
af Dig sporløst skulde passere
og glemmes af en kvinde som elsker?
– Jeg har tat mig den
saa nær som intet annet –
og jeg gjentar at jeg kan
ikke forklare, hvorfor Du sae
mig det – det piner mig
saa forfærdelig at jeg faar
ikke ro dag eller nat –

    Jeg har været mest i
sengen, siden vi sidst saaes:
saadant tar rent legemlig
paa mig – og jeg ønsker
bare at det skal gaa hurtig

 

      

ned af bakke – for Din skyld.
    Dr. Asch var her nu og saa til mig – Han
vilde saa gjerne træffe Dig – .

    Jeg ser alt hva Du har gjort for mig –
og jeg tvivler ikke et øieblik om at Du gjerne
vil hjælpe mig – men la heller mig foreløbig
fare og bli selv stærkere. Det ønsker jeg Dig
af hele mit hjerte.

    Hilsen fra
    Din Tulla
    Tror Du ikke jeg gjerne vilde
snakke med Dig om mange mange
ting, men jeg kan ikke faa noe over mine leber.