Munchmuseet, MM K 627

MM K 627, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
onsdag –    Min kjære ven –


    Medfølgende papir maa
Du underskrive og datere –,
naar Du selv ikke er tilstede
her – saa snart Du kan –

    Jeg længes efter at høre lidt
fra Dig og om udstillingen!

    Sender Du mig papiret
imorgen torsdag, er det bedst.

    
    Mange hilsener
    Din Tulla