Munchmuseet, MM K 633

MM K 633, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
lørdag morgen –    Kjære Dig –
 Jeg fik nu
Dit kort \(tak)/ og underskriften, som
ikke kan bruges forresten –
Du maa være saa snil at
underskrive en ny; men nu
skal jeg si Dig en ting – Du
maa ikke sætte Dig imod at
jeg kommer nogle timer til
Dresden, for det første med
den nye
er det denne formular,
som politiet i D. maa være
vidne til, at Du underskriver,
ellers gjælder den ikke – Der hvor
jeg først var, sagde man
mig nemlig, at ingen vidner
behøvdes – Saa er det noe
med mine pengeaffærer
hjemme, som jeg maa snakke
med Dig om. Du kan forstaa,

 

      

at det er ikke saa let for mig allene
at bestemme alt saant; og jeg vil
ikke overlade det til min svoger.

    Naar Du ikke vil jeg skal
komme til Dresden, (for at bo, mener
jeg,) saa ved Du, jeg gjør det ikke,
men jeg har glædet mig saa til at
faa se Din udstilling; saa jeg
haaber Du senere lar mig faa
komme lidt!

    Men ialfald maa Du ikke være
vond paa mig, om jeg kommer
en stund imorgen \søndag/, hvis det da
er aabent paa politistationen, det
skal jeg undersøge her, men hvor
skal jeg saa træffe Dig, jeg reiser
da med formiddagstoget, som
gaar herfra ved 1 tiden. Tror Du
Du kan træffe mig eller gi
mig et bud? Kanske det er
bedst at telegrafere –

    At Du endnu ikke føler Dig
bedre er sørgeligt; men Du er
vel saa uvant til at ha saa meget

 

      

at være optat af. –
    
    På gjensyn imorgen
    Din Tulla