Munchmuseet, MM K 635

MM K 635, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
fredag    Kjære Dig.
 Jeg har
ventet og ventet; men
Du har endnu ikke ladt
mig høre noe fra Dig –
saa Du er vel mere end
almindelig syg, kanske ligger
Du? – og jeg er her og tænker
bare paa Dig –      Jeg har
osså været syg efter
den Dresdentur. Jeg
længes saa forfærdelig efter
at komme herfra, men

 

      
    2)

kan jo ikke reise, Du tvinger
mig til at bli her; jeg skulde
ordne disse sager, sier Du; og
sender mig ikke det lille papir
med Din underskrift, som er
nødvendigt. –

    Misforstaa mig ikke med dette,
jeg bebreider Dig det ikke, jeg
forstaar Du ikke har kunnet
gjøre det – , men jeg kan
ikke si Dig, hvor jeg er træt
af alt og hvor jeg længes
væk –

    
    Hilsen Din Tulla