Munchmuseet, MM K 636

MM K 636, Munchmuseet. Datert 19.05.1900. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nice, le lørdag 19de 1900    Kjære Du –
 Hvis Du har
vært hos konsulen – Place de
Jardin Public 7. – ved Du, at jeg ogsaa var
der tidlig idag; og hvor vanskeligt alting er
her ogsaa. Han tilbød at forhøre sig på «Maireriet»
hva betingelserne var, – Skal jeg saa skrive efter
attesterne fra Berlin, eller hva vil Du? –

    Reiser nu kl. 12 til Cannes – fik hos konsulen
en adresse paa en dame, som han hadde
bod hos. Skriv saa snart Du kan til mig,
din adr. – og lev vel –

    
    Din Tulla