Munchmuseet, MM K 638

MM K 638, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Jeg føler Aanden, Styrken og modet
var kommen, og at jeg kunde finde mig i
alt, sammen med Dig og væk fra Dig –

    Selv om man er aldrig saa gla i noen,
skal det stor styrke til at gi afkald paa
først at faa lov altid og være sammen
med ham, saa paa hus, hjem, barn og alle
de tusen ting, ellers – Men jeg kan det,
jeg ved jeg kan det, for jeg har kjæmpet
mig til det, og jeg har revet ud alt,
som jeg vidste kunde bli en hindring
for Dig, – men saa kom Du idag
og kuldkastet alt, og tog fra mig det
lille livsmodet jeg hadde – Det var det
eneste som holdt mig oppe; det at vi
skulde bli gift, og at jeg kunde vise Dig hvor
jeg skulde sætte alt ind paa at gjøre godt
alt det jeg med og mod min vilje har gjort
mod Dig af uret – Du sier Du skal tilgi mig –
men hva er det saa videre, naar halmstraaet
blir tat fra en druknende, saa maa han vel gaa
under – Jeg er ræd for og dø, for jeg tror paa
noe efter dette liv, men jeg vil saa gjerne
dø, jeg blir altid her et ulykkelig ensomt
menneske, til ingen nytte for noen eller noe.

 

      
    2)

tvinge mig til at holde mig borte fra Dig –
    Om jeg ransaget mig for den høieste
domstol, jeg kan ikke finne annet end at
jeg har forsøgt at paaskynde det gifter-
maal, som Du selv sat mig i gang med –
– fordi jeg trodde det var bedst for os
begge en længere adskillelse, og at du vilde
hjælpe mig med at lette meget for mig, naar
jeg efter det skulde være saa længe paa
egen haand. Aldrig har der været noen
tanke bag dette, aldrig tanke paa noen
ret; som jeg skulde ville benytte mig af –
ligeoverfor Dig – , men ford  … , men
alt hva der var helligt for mig i livet,
alt hva der gav livet noe værd for mig,
var det at bli gift med Dig; først
for min egen skyld, fordi jeg \er/ gla i Dig,
det er vel det, Du kalder min egoisme,
og saa fordi jeg fik lov at være ved ‹ligerettens›
verden, at jeg er gla Dig; og tror Du ikke
jeg ved, hva jeg gik ind til, Du kan
være vis jeg vilde ikke komme med
de illusioner, som pleier at følge med –