Munchmuseet, MM K 639

MM K 639, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
mandag – Cannes –    Min kjære kjære ven –
 Du
fandt det rigtige, den straf som
var den haardeste af alle, og la
mig være i uvidenhet om hvor Du
var – men mon Du ved, hva det
har kostet mig – af tusen lidelser
nat og dag. – Du maa ha følt det –
– og det har ikke vært af egoisme,
af krænkelse, fordi Du kunde skrive
hjem til Din søster, men la mig
være uden et ord – men fordi jeg
først var hjertebedrøvet over at Du
fik det, mit sidste brev i Nizza, sam-
tidig som Du skrev Dine sidste fortvilede
ord til mig – aa hvor jeg har angret hundrede
gange, at jeg hadde sendt Dig det, men
jeg har også fået straffen for det.
Jeg kan ikke lide mere – jeg har

 

      

ønsket og tigget hele dagen; at jeg ikke
maatte vågne næste morgen –
det var uudholdelig at gaa gjennem
alle de timerne; aa, hvor jeg
var nær at gjøre en ende paa det
altsammen for Din skyld og ogsaa
for min – men det var noe som med
magt holdt mig tilbage – men hvorfor
sier jeg alt dette, Du maa ha
følt og tænkt Dig at jeg vilde lide
grænseløst, og Du vilde det, Du vilde
jeg skulde gaa igjennem, for alt det,
som jeg har gjort mod min vilje og
min overbevisning mod Dig –
og som faar mig til at foragte
mig selv, – naar jeg ved og føler,
at jeg vil gi mit liv, om jeg kunde
gjøre Dig bare godt. Jeg kan ikke
hjælpe at jeg er saa gla i Dig – jeg
kan ikke bare være Din ven –

 

      

men Du kommer mod mig som en
fiende og vil ikke selv venskab –
meget kunde være undgaaet, hvis
Du hadde ladet os bli i Tyskland –
men Du vilde ha mig væk derfra,
og det var under \et/ paaskud, som der
ikke var noe i, det har Du indrømmet
efterpå – Var det gaaet i orden der, –
hadde jeg reist fra Dig strax – og Du
havde i ro allene forsøgt at bli stærkere
og begyndt at arbeide –

    Men Du har engang sagt til mig,
selv om jeg finder meget urimeligt, som
Du gjør og bestemmer; saa maa jeg
tænke at det fra Dit standpunkt er rimeligt.
Og jeg sier Dig, jeg har forsøgt at faa
det indprentet hos mig – og jeg er blit
bedre – jeg kunde finde mig i mange
mange ting nu, som jeg ikke forstod
i Berlin og Dresden – men Du knuste
alt mod hos mig den dagen i Nizza –

 

      

    – Jeg vidste Du maatte ha vært syg –
et eller andet sted – jeg følte det paa
mig – Du kunde jo vært død – eller jeg –
og vi vilde ikke vidst noe om hverandre.

    Min kjære kjære ven, ha lidt
medlidenhed med mig og tro om mig
at jeg gjør alt, hva der er i min magt
for at være og bli bedre – Tro ikke om
mig at alt hva jeg sier, skal være
bebreidelser, jeg har ingen mod Dig –
jeg ved hva Du har ofret for mig –
og jeg skylder Dig alt – Men Du maa
være villig til at snakke med
mig – jeg skal reise fra dig, hvis
Du vil strax – jeg lider uudsigelig
ved al din fortvilelse, – men dette
forhold som vi nu er i er uudholdelig –
Som Du ser af telegrammet, reiser jeg
iaften herfra 8.50 – er i Genua 6. imorgen
tidlig – og noen timer efter i Milano.

    
    Mange hilsener Din Tulla

 

      

    Jeg ber Dig om at Du, naar vi træffes vil
komme mod mig som den ven, Du sier
Du vil være for mig.