Munchmuseet, MM K 641

MM K 641, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
mandag –


 Du maa la
være og skræmme mig
saan – Jeg gaar som
i feber omkring fordi
jeg ikke hører noe fra
dig – kan du ikke spendere
et ord eller telefonbud
paa mig naar jeg ber
dig saa pent om det –
du driver mig jo til
at gaa rundt og lede
efter dig, naar du
behandler mig saan.

    
    T.