Munchmuseet, MM K 642

MM K 642, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Mendrizio – onsdag morgen    Min kjære ven –


    Du ser jeg gjør alt for at træffe Dig;
– om det bare var for en time –
det er ikke for at forfølge og jage Dig
– alt andet, jeg vilde reise strax –
og nu gjør jeg det uden at ha
truffet Dig – Jeg har her 3 telegrammer
og et brev som er sendt efter Dig
fra Milano – Jeg ved ikke
hvor jeg reiser, jeg er dødstræt,
jeg bebreider Dig ikke noe, Du maa
jo gjøre hva Du gjør, men
jeg ber Dig tro; at naar jeg nu
reiser; saa er det fordi jeg vil
Dig det vel – det er mit høieste
og inderligste ønske, at Du skal bli
bedre. Du sier vi skal korrespondere
men om hva – jeg syns ikke, om
jeg gransker mig selv tilbunds; at

 

      

jeg har noe paa min samvittighed
for vort opstus i Nizza og Cannes;
Jeg følte selv, hvor meget lettere end
før jeg kunde finde mig i alt, og jeg
kom \Dig/ altid der mere imøde som ven
end som noe annet, men Du
afviste mig – – Jeg syns jeg er
holdt for nar af Dig – Du ber mig
gjøre alle forberedelser her og der –
og jeg gaar til spot og spe blandt
disse mennesker – men det er alt-
sammen bagateller – mod vort indbyrdes
forhold. Du forstaar alligevel at gifte
os maa vi – og jeg ber Dig om at
det maa ske, saasnart Du ser Dig
istand til det! Kanske reiser jeg opi-
mod den tyske grændse – vil Du
komme efter mig – om bare for en
dag – ? Og jeg vil la Dig i ro –
Jeg er og jeg blir altid ulykkelig – og
jeg ønsker jeg var væk fra alt –
Tiltrods for alt hva Du tror holder
jeg saa uendelig meget af Dig –

 

      

    Jeg skriver dette Poste Restante Mendrizio – da
Du hadde bedt posten i Milano sende alt
efter Dig – Jeg skriver fremdeles her – til
Du sier mig hvor Du slaar Dig ned – Har Du
noen anelse, om hvor jeg maa ha lidt disse
sidste uger, saa send mig snart Din adresse.
Jeg telegraferer min hid til Mendrizio –

    
    Tusen hilsener fra Din
ulykkelige Tulla

    Jeg sender Dig ogsaa indlagte brev som jeg skrev
efter min vanvittige angst –

    Kjære Dig – vær barm
hjertig med mig – og skriv
strax du faar min adresse?