Munchmuseet, MM K 645

MM K 645, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
fredag form.    Kjære –
 Jeg ønsker
saa Du kunde komme,
jeg har det saa vondt nu,
undertiden tænker jeg
og reise hjem – men jeg
vil det saa nødig –
bare jeg vidste hva
jeg skulde gjøre – det er
som al kraft er lammet –
Jeg ligger nu; jeg
har ingen smerter men
jeg er saa træt – Og
doktoren er reist bort
for sommeren osså –
men han sae noe til
mig, som jeg skal si
Dig. Men det er

 

      

lang vei fra ‹Fiesole›! ingen
ved hvor ‹Vezzia› ligger –
om Du maa med dampskib
eller jernbane – tænk
om Du kunde komme
imorgen lørdag, men
det er saa vondt og be
Dig om det osså. Du
er vel endnu mindre bra
end mig.      Alligevel
gid jeg saa Dig snart –
jeg vil saa gjerne snakke
med Dig længes efter Dig
og kan ikke bestemme
noe før –

    
    Tusen hilsener
    Din Tulla