Munchmuseet, MM K 646

MM K 646, Munchmuseet. Datert 21.08.1900. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mensieur Edvard Munch
    Hotel. Faido
    Faido

 

      
    lørdag aften – Kjære –

    Jeg hører, at penge
udleveres ikke imorgen
søndag, uden at Du
selv gaar til posten
og faar dem; kanske
Du tænker at reise
videre og gjerne vil ha
dem. Jeg hadde ikke mere
at sende end 50 – men
haaber jeg faar mandag –

    Ja, jeg maatte skrive
til Dig som jeg gjorde,
trodde Du var i Airolo kanske
Du lod mig tilbag saan som
jeg aldrig tænkte jeg kunne bli.
  Din T.