Munchmuseet, MM K 652

MM K 652, Munchmuseet. Datert 22.08.1900. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herr Edv. Munch
    Hotel «Auf der Mauer»
    Brunnen
    Schweiz –

 

      
    
Onsdag –    Kjære ––
 Jeg ber Dig endnu engang
om svar paa mine breve. Og om at Du
vil la mig faa træffe Dig, naar Du
reiser opover – Jeg blir her til
første Sept; 1 times jernbanefart er det
fra München, saa Du maa være saa snil
og telegrafere i forveien. Du gjør mig
dette sidste, det ber jeg Dig saa meget
om.
  Din Tulla