Munchmuseet, MM K 657

MM K 657, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Du skjønner at det er, fordi det
er mit inderligste haab at
Du maa bli stærk igjen – at
jeg lider fra morgen til næste
morgen, og at Du bestandig er
i mine tanker, at livet herude
er mig uudholdeligt og at
jeg ønsker af hele mit hjerte
at det vilde være forbi med
mig jo før jo heller – har
jeg mere og leve for –

    Aldrig kan jeg komme til
og indse, hvorfor Du ikke
vilde gifte Dig med mig nu
paa alle de betingelser Du vilde –
– og som jeg vilde ha gjennemført.
– mon Du idethele engang tænker
at gjøre det – Jeg kan ikke se
annet i det end at Du vil
seigpine mig – i haab om
at kanske min kjærlighed
vilde bli mindre eller andre

 

      

omstændigheder skulde komme
til, – Denne tid vil som
nu kommer for mig faar mig
til at ryste af skræk – jeg
tænker paa alle de stunder, som
skal gjennemgaaes, ingenting
høre fra Dig – sæt Dig ind i det
træffe ligegyldige mennesker –
kaste mig ind i et arbeide, som
vel ikke har noe resultat –
bare for at glemme – glemme
alt det, som gjør at jeg hænger
ved livet, som ellers er saa
værdiløst – aa det er saa
forfærdeligt – uden et
menneske som forstaar –

    Jeg vil si Dig, at jeg
altid kommer til at
bekjende at Dig er jeg er
gla i – hvis noen spør –

 

      

saa taktløse er menneskene –
at Dig holder jeg af her
paa jorden – \for/at Du
ikke efterpaa skal beskylde
mig for og ha sat noen ind
i vort forhold – Spør Aase
hun staar mig vel nærmest –
har jeg noengang hentydet til
vort intimere forhold! –

    Kjære Edvard – jeg er
et stakkars ulykkeligt menneske
forsøg og tænk at jeg ikke er
saa daarlig som Du har trod –
– og la mig se Dig, – om Du
reiser gjennem her – vi ved
jo ikke om det er sidste
gang vi sees – Du skal
ikke angre paa at Du
gjør det – reis ikke hjemover
før Du har truffet mig –

    
    Tusen hilsener fra Din Tulla