Munchmuseet, MM K 739

MM K 739, Munchmuseet. Datert 12.12.1933. Brev fra Odd Nyquist.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

           
    
Postbox 161. Oslo., 12.12. 1933.    Kjære Herr Munch,
 I erindring
om de mange minder fra min
svigerfar Rasmus Meyers tid, og
de mange koselige smaa passiarer
paa gaten i løpet af aarene, tillader
jeg mig ogsaa at være blandt de
mange, der idag hylder Dem paa
Deres 70 aars dag. Det er jo ingen alder
for Dem at snakke om. Jeg ønsker
Dem for alt nu fremover en rigtig
god helbred, det er dog det vigtigste
i livet.
  Hjertl. hilsen Deres
ærb. Otto Nyquist