Munchmuseet, MM K 842

MM K 842, Munchmuseet. Datert [??].07.1889. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hytten mandag    Kjære Munch.
 tak for brevet deres, det
var saa hyggelig aa høre fra dem saa.
Havde jeg ikke havt alle disse kjedelige
familiebreve og takkebreve at skrive,
havde de hørt fra mig for længe siden.
Men gudskelov og tak nu er jeg ferdig
med dem og vil herefter bare skrive
til hyggelige mennesker, aa saa skriver
jeg først til dem da. – De tror,
jeg lever i en stadig rus de, aa ikke har
en tanke tilovers for gamle venner, \men/
da tar de feil, jeg tænker ofte paa gamle
venner. De maa huske paa halvdelen
af dagen, sidder jeg alene her i hytten,
mand min, han er jo paa kontoret.

    Forresten falder aldrig dagen mig lang.
Jeg har saa mye aa gjøre, passe huset,
stoppe, lappe o.s.v aa engang i
mellem maler jeg lidt. Her er forferdelig
mye vakkert aa male aa, skjønner De.
Hytten har vinduer til de fire verdenshjørner
aa til alle kanter er det noe vakkert.

 

      

    saa jeg behøver ikke umage mig langt.
– – –
 De Munch, de er en
rar mand de, som vil at jeg skal
gi Dem en nøiagtig beskrivelse af,
hvorledes det er aa være gift. Om
ægteskabet skjønner de, er der fælt
lide aa si, enten har man det fælt
vondt eller fælt godt, aa gudskelov
har jeg hidintil bare havt det fælt godt.
Men jeg har jo heller ikke vært gift mere
end 2 maaneder. –
       De Munch,
ossen gaar det med dem da, skal der \ikke/
komme ivei med dem aa frøken Dørnberger.
Det synes jeg, ved gud, de skulde gjøre
Munch, det er svært sundt aa være
gift, skjønner de. Man fører en mere
regelmessig tilværelse, aa det tror jeg de
vilde ha godt af. – Eller kanske det
ikke er frøken Dørnberger længer. Sigurd
Høst
skrev noe om at De nok var en del
optat af frøken Drefsen. Men det synes jeg

 

      

    ikke de skulde gjøre Munch. Da tror jeg
den første var bedre. – Men dem om
det. –
       Hvad tid reiser de til Paris?
Blir de over høstudstillingen? Ja, de
har det godt de, som faar reise til Paris.
Hvem vil de male med der nede? Skriv
om alt det da. De kan skjønne, jeg synes
det er morro aa høre det. –

    – Nei, de kan tro, her er vakkert
her jeg sidder naa. Jeg har udsigt
over noen lange vakre enger, som er
fulde af jublende unger. – ‹Aa› holder
solen paa at gaa ned, aa det skinner
bortover i de røde straaene. Gud saa
vakkert, hvis de var her naa, vilde
de bli forferdelig begeistret. Det
portrættet deres, kan de tro jeg er
gla i. Vi har faat en stor svær
sort ramme om det. Saa det tar
sig udmerket ud. I det hele
taget har vi faat det fælt hyggelig

 

      

    i stua vor. Vi har i overflod af
draperier og skind, og hen en hel
del malerier paa væggene, saa
vi har det ganske ualmindelig
hyggelig – saa folk blir rent over-
gidde – naar de kommer ind.

    – –      Jeg holder paa at male en
liten morsom gut, som ligner i den grad
Krogh at det rent er latterlig. Og nu vil jeg
male ham, aa sende ham ind til høstudstillingen
under tittel af «da Kristian Krogh var
liden» Han vil vel bli lidt forbauset
Krogh kanske, men det faar ikke hjælpe.
Det er altfor fristende. –
       Nei,
jeg er gæern som sidder her aa vrøvel
med dem, jeg som skal ha fremmede
idag, i anledning en svær laks vi fik
i presangsforæring idag. Adjø da
Munch, næste gang skal jeg være lidt
hyggeligere. Har saan liten tid
idag.
  Deres hengivne Aase