Munchmuseet, MM K 854

MM K 854, Munchmuseet. Datert [??].[??].1907. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.
 Vi har ikke hørt fra
Dem paa saa længe nu, at vi begynder
at tro, De er syg. – Jeg er saa
bange, De ikke havde godt af vort
sidste besøg. Jeg saa jo, Det ikke
var videre rar. – Tænk nu
ikke paa alle de indviklede sager
baade i den ene og den anden retning.
Det greier sig nok tilslut altsammen
og sig bare i fra, er der noget
vi kan hjælpe med. Det er kjedelig
De ikke har telefon paa hotellet,
men De faar la pigen telefonere, hvis
De ikke orker at skrive, og der er
noget De vil. –
  Mange hilsner
    Deres hengivne Aase Nørregaard