Munchmuseet, MM K 965

MM K 965, Munchmuseet. Datert 21.02.1902. Brev fra Marta Sandal.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Schmargendorf Villa Waldfriedea.
21. Februar 1902.    Kjære Ed. Munch,
 ja jeg vil
gjerne komme, og da Karl
Wieck
fortalte mig, at De
altid har Model efter kl. 11
er det vel bedst jeg kommer
før den tid, altsaa omkring
1/2 10. I fald De ikke sender
mig nogen anden Besked, kommer
jeg Mandag paa den tid.
Jeg er rigtignok overmaade
søvnig og styg saa tidlig
om Morgenen, men det
faar jo bli Deres Sag.

    
    Med Hilsen
    Marta Sandal.