Munchmuseet, MM K 1110

MM K 1110, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Ragna Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
1ste juledag.    Kjære Munch,
 tak,
tusen tak fordi De sendte os
slig en deilig blomst. Jeg har
aldrig eiet en kamelia før, og jeg
er spændt paa at se, om jeg
kan faa den til at trives og
vokse. Kameliaer er saa
vanskelige og desto morsommere
er det at passe dem.

    Den er saa fin og vakker!
    
    God jul ønsker jeg Dem. Deres
hengivne
Ragna Thiis