Munchmuseet, MM K 1224

MM K 1224, Munchmuseet. Datert 14.12.1891. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Sandviken 14/12.91    Kjære Munch,


    Kanske du alt ved at dit
billede – Nat i Nizza, – kjøbtes
til galeriet for kr. 200. Jeg
overtog ansvaret for prisen, da
jeg anså det for givet at du
heller vilde gå ned end ikke
få billedet ind i galeriet.

    Jeanniots landskab kjøbtes
ligeledes, efter langvarige debatter.
Arbo og Barth er de værste vi har
i galeriebestyrelsen, og det er en
skandale at to sådanne dum-
rianer skal have med forvaltningen
af statens midler. Hvis det er noget
godt, som er foreslået, er de næsten
altid imod; men er det noget slet,
da vil de endelig have det kjøbt.

 

      

    Vi har det bra for tiden; jeg
har været klein helt siden 2den
ophængning, men igår og idag
er jeg lidt mer menneske igjen
så jeg håber atter at blive frisk
om nogle dage. Her er ellers
deiligt – hvid vinter og måne.

    Skriv et par ord om hvordan
dere har det, og hils Skredsvigs;
til dem skal jeg skrive senere.

    
    Din
Erik W.

    Sekretæren har vel din adresse, så
du kan få dine penge; når jeg
kommer til byen, skal jeg undersøge
det.