Munchmuseet, MM K 1234

MM K 1234, Munchmuseet. Datert 02.05.1906. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

     … Bad Kösen
‹Malth … › … 

    Hotel ‹mutiger
Ritter›

    
    Herrn Edv.Munch \S/S Bad Kösen/
    Kunstmaler
    Russischer Hof Weimar
    Deutschland

 

      
    
Lysaker    Kjære Munch,
 Tak for brevet. Jeg skal ‹senere› skrive
om billederne. Vil Du gjøre mig en tjeneste, nemlig at sige
mig om Caseïn er solid til at præparation af lærreder;
jeg har fulgt Viberts opskrift; det ser delikat ud, men så
hører jeg at det skal sprække og skolle af o.s.v. Du har
vist prøvet det, vil Du sende mig et par ord på et kort
om Dine erfaringer \er Du snild/. Jeg maler med olie oppå Caseïngrunden.

    Det blir bare gruppen, som udstiller i Kjøbenhavn,
altså må vi ha nok som så meget hver hver.

    
    Venlig hilsen
    Werenskiold

2.5.1906