Munchmuseet, MM K 1241

MM K 1241, Munchmuseet. Datert 08.11.1910. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
8/11 1910Lysaker    Kjære Munch,


    Gustav Vigeland er med. Han siger
at han straks svor ved sig selv at han
ikke skulde utstille i en provisorisk bygning
på Frogner som attraktion for de andre.

    Jeg synes vi ska sætte dem kniven på strupen,
nu har vi anledningen; vi bør ha utstil-
ling i vor egen bygning.

    Sig hvordan Du stiller Dig
    
    Hilsen
    Werenskiold