Munchmuseet, MM K 1245

MM K 1245, Munchmuseet. Datert 26.04.1916. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
26/4 1916
Lysaker    Kjære Munch,


    Som Du kanske vet, skal der
være en norsk utstilling i Stock-
holm Marts næste år. Svenskene
har spurgt mig tilråds om ord-
ningen, og jeg har foreslåt dem at
gå den officielle vei, ellers får
vi ikke statsbidrag og hellerikke ut-
lån fra Nationalgalleriet. Lokalet
er nyt og de skryter svært av det,
vældige saler og små saler, over-
flødig plass. Jeg skulde skrevet
til Dig før, men jeg håber det
er tids nok, for at be Dig være

 

      

med. Det er meningen at det
alt i alt bare blir 25 til 30
kunstnere med, og utstillingen
må jo bli anderledes end den
i Kjøbenhavn, ikke minst for
mit eget vedkommende.

    Du var forresten udmerket
dernede, Du hadde en ypperlig
utstilling. Gjør en sån i Stockholm
også!. Jeg tror denne utstilling
har litt politisk betydning
også. Det gjælder at knytte
såmange bånd som mulig
mellem disse to folk.

    
    Venlig hilsen fra Din hengivne
Erik Werenskiold