Munchmuseet, MM K 1249

MM K 1249, Munchmuseet. Datert 10.06.1917. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 10/6 1917    Kjære Munch,


    Nansens billede er kommen
tilbake uten ramme. Du vet
det var en trælist, som Du selv
hadde malt, noe malachitgrønt
med variationer; jeg har skrevet
til Stockholm for at høre
om den står der, men har endnu
intet svar. I galleriet står den
ikke, sier vaktmesteren. Den er
ikke kommen til Dig?

    Hvad skal jeg gjøre hvis den ikke
findes?

    
    Din hengivne
Erik Werenskiold