Munchmuseet, MM K 1318

MM K 1318, Munchmuseet. Datert 31.08.1920. Brev fra Knudsen, Kristiania Rullegardinfabrik.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herr Kunstmaler Edv. Munck
    Skøien.

 

      
    
Kri.am\31/. Aug 1920


    Herr Kunstmaler Edv.Munck,
    Skøien.


    Vi er takkende i besiddelse av Deres ærede av
27.ds. hvormed fulgte Kr. 334.50 i check l/her.,
til utligning av vort tilgodehavende iflg.nota,
hvilket beløp vi med tak har krediteret Deres konto.

    
    Ærbødigst
    pr Kr.a Rullegardinfabrik
‹A S› Knudsen