Munchmuseet, MM K 1401

MM K 1401, Munchmuseet. Datert 25.07.1922. Brev fra Georg Dedichen, Freia Chokoladefabrik.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
A/S FREIA CHOCOLADE FABRIK
FORSØKSLABORATORIET


    
Kristiania, 25/7 22.    Kjære Munch.


    Jeg oversender dig herved en
kopi av mit brev til dig
og den medfulgte erklæring.
Jeg forstår ikke andet end at
du i denne er garderet mot
alle eventualiteter \fra vor side/ samtidig som
du selv beholder dine rettig-
heter ubeskårne; men hvis du
vil ha rettet på teksten, går
jo det også an. På snarlig gjensyn

    
    din hengivne
Georg Dedichen