Munchmuseet, MM K 1406

MM K 1406, Munchmuseet. Datert 26.09.1884. Brev fra S. Berg, E. Blix, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Fra
Den Kongelige Norske Regjerings
Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet.    Herved meddeles, at Departementet
af Renterne af Toldkasserer Schäffers Legat
for Tidsrummet fra 1ste Juli d. A. til 1ste
Juli 1885 har tilstaaet Dem Kr. 500 til
videre kunstnerisk Uddannelse.

    Legatet kan hæves hos Legatets Kasserer
kgl. Fuldmægtig Berner i Kirkedepartementet,
med ¼ ved hvert Kvartals Udløb.

    

Kristiania den 26 September 1884.

    E Blix


    S. Berg


    Hr. Maler Edvard Munch.