Munchmuseet, MM K 1411

MM K 1411, Munchmuseet. Datert 09.05.1884. Brev fra Christian Krohg, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Christiania 9de Mai 1884.Kd973d8‹3›


    Idet jeg herved tillader mig at
anbefale Hr. Edv. Munch til
at komme i Betragtning ved Ud-
delingen af Renterne af det
Schäfferske Legat, skal jeg
udtale det som min og mine
Collegers Overbevisning, at han
er den at de yngste Kunstnere,
som paa Grund et sjeldent Koloris-
tisk Anlæg og Kunstnerisk Opfat-
ning samt Originalitet giver
mest Haab og fortjener mest Op-
muntring.

    
    Ærbødigst
Christian Krohg.