Munchmuseet, MM K 1442

MM K 1442, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Halfdan Ström, Wilh. Rasmussen, Jean Heiberg, Dyre Vaa, Simon Thorbjørnsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
KUNSTNERNES HUS
Wergelandsveien 17 – 19
Telefon 60051.


    
Oslo poststemplets datum.    Herr Maleren Edv. Munch,


    Ad. Den retrospektive Utstilling «Høstutstillingen gjennem de
første 25 år 1882 – 1907».


    Maleren Edvard Munch
Billedhuggeren

    
har i disse år utstillet følgende
arbeider:
 • 1883. På morgenkvisten.
 • 1884. En pike.
 • 1885. Portrett (av Jensen Hjell)
 • 1886. Aften.
 • 〃 Portrett
 • 〃 Studie.
 • 〃 Studie (syk pike m. bøiet mor).
 • 1887. Jus.
 • 〃 Eftermiddagsstudie
 • 〃 Aftenstemning.
 • 1887. Fra Arendal.
 • 〃 ‹Genre›.
 • 〃 Skovstudie.
 • 1888. Aften.
 • 〃 Portrett.
 • 1889. Studie.
 • 〃 Aften.
 • 1890. Solskinsdag.
 • 〃 Une confession.
 • 〃 Aften

    Vi ber Dem omgående eller innen den 8. juni d.å. godhets-
fullt sende oss de oplysninger De har om hvor disse arbeider befin-
ner sig, da alt materiale til utstillingen, som begynner ca. den 1.
september d.å., må være oss i hende snarest for at komitéen kan tref-
fe et utvalg innen sommeren.

    Sekretæren Simon Thorbjørnsen gir alle oplysninger.
    
    Ærbødigst
Halfdan Strøm, Wilh. Rasmussen. Jean Heiberg. Dyre Vaa.

Simon Thorbjørnsen.

 

      
KUNSTNERNES HUS
WERGELANDSVEIEN 17-19
TELEFON 60051


    
OSLO • 1890. «Carl Johan».
 • 〃 Fra Boulogne.
 • 〃 Solskinsdag v. Seinen.
 • 〃 Nat.
 • 〃 Studie.
 • 〃 Skisse.
 • 〃 〃
 • 1891 Nat i Nizza.
 • 〃 Solskinsdag i Nizza.
 • 〃 Studie, ung pike.