Munchmuseet, MM K 1582

MM K 1582, Munchmuseet. Datert 31.10.1917. Brev fra Theodor Laureng.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    afs. Maleren
    T. Laureng
    Frihedens Allé
    1001
    S.
    
    Maleren
    Hr. Edv Munch
    Paladshotellet
    Raadhuspl. 

      
    
Frihedens Allé no 5.I 31/10-17.    Kjære hr. Munch!


    Jeg saa i avisen, at
De er i byen, og jeg
har søgt Dem; men d\D/e var
desværre gaat ud, saa jeg
maa skrive istedet.
Det var angaande om
De vilde være saa
god paa en eller anden
maade, at hjælpe mig
da jeg sidder i en slem
knibe f.t. Det er nemlig umulig,
at faa noget udstillingslokale
her nu saa jeg kan ikke faa ud … -
stillet. Kunde De derfor kjøbe et
lidet billede af \mig/ saa gjorde
De mig en stor tjeneste. Eller om
De kunde laane en ‹sum› 150 à 200
kr.
  Deres ærbødige T. Laureng


    adr. Frihedens Allé no. 5.I