Munchmuseet, MM K 1600

MM K 1600, Munchmuseet. Datert 04.10.1941. Brev fra Carl Werner Skogholm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
4. Oktober 1941.    Maleren Edvard Munch!
Store Mester!


    Jeg beundrer Dem grænseløst, og derfor tilla-
der jeg mig – selv om jeg af Ærbødighed for Deres Geni-
alitet næppe vover at skrive til Dem – at bede om,
at De vil vise mig den Storsindethed at sende
mig Deres Navnetræk eller – hvis det ikke er
for meget – et signeret Fotografi. Jeg vilde da være
meget taknemlig, idet De betyder så meget for mig
som Kunstner-Ideal.

    
    Højagtningsfuldt
    Deres
Lærer Carl Werner Skogholm,    Taarsvej 16,
    Nakskov, Danmark