Munchmuseet, MM K 1601

MM K 1601, Munchmuseet. Datert 09.12.1941. Brev fra Carl Werner Skogholm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
9.12.41    Pour Monsieur paîntre Edvard
Munch.


    Au grand maître j’envoi mes meilleures
congratulations à ce jour – le 12 decembre –,
ou vous aurez 78 ans.

    Aussi bien je souhaite un Noël joi-
ieux et la bonne année.
Je suis, Monsieur, avec un profond
respect,
  votre
Carl Werner Skogholm,    Nakskov,
    Danmark.