Munchmuseet, MM K 1764

MM K 1764, Munchmuseet. Datert 21.04.1903. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Edvard Munch
    Hotel d’Alsace
    Rue des Beaux Arts
    Paris

 

      
    
    Lieber Munch.
 Wie geht es Dir. Behrend schrieb mir
dass Du nicht Frau Robin sondern eine Sekretärin
gesehen hatest. Hast Du B. wieder gesehen?
Schreib mir was Du thust. – Wir kommen
Ende des Monats auf 14 Tage nach
Paris. Hast Du Atelier?

    
    Lebe wohl.
    Dein Freund
Fr D.

    Frl. R. grüsst herzlich Grez zur Loing (S. & M.)