Munchmuseet, MM K 1775

MM K 1775, Munchmuseet. Datert 19.04.1906. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur
    Edvard Munch
    artiste peintre)
    Hotel Sanssouci
    Link-Strasse 37
    Berlin W
    Allemagne

 

      
    
Grez sur Loing (Seine & Marne) 19te April    Lieber Freund.
 Du hast mir nie mitgetheilt wer
Dein Spediteur ist! Du schreibst meine Adresse
immer falsch! Wo gehst Du hin diesen Sommer?
Ich komme in September wieder nach Berlin.
Ich bin noch nicht in Paris gewesen  … . Wie
geht es Dir. Wir grüssen Beide herzlich.

    
    Dein Freund
Fr. Delius