Munchmuseet, MM K 1776

MM K 1776, Munchmuseet. Datert 02.05.1906. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Artiste Peintre \3/5 Bad Kösen/
    Hotel Sans Souci
    Link Strasse
    Berlin
    Allemagne

    Kösen
Mutiger Ritter
 … 
10/4

 

      
    
    Lieber Freund.
 Ich habe bis jetzt gewartet
auf Nachricht über deine Bilder da ich
nichts höre nehme ich an dass Du an
Deinen Spediteur selbst geschrieben hast.
Independants ist Sonntag geschlossen
worden. Hoffentlich geht es Dir gut.
Vielleicht komme ich nach Norwegen
diesen Sommer.
        Herzlichst
    Dein
Frederick Delius