Munchmuseet, MM K 1778

MM K 1778, Munchmuseet. Datert 02.08.1906. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Russischer Hof
    Weimar\5/8  … /
    Tyskland

     … 
 … 
 … 

 

      
    
    Lieber Freund.
 Es thut
mir sehr leid dass Du
nicht diesen Sommer
hierher kommst.
Wir werden uns sehr
freuen Dich bei uns
in Grez zu sehen.
Wir kommen in Sept-
ember nach Berlin.
Eine Oper von mir wird
aufgeführt. Vielleicht
kommst Du dorthin.

    
    Herzliche Grüsse von
uns Beiden.
 Dein
Fr. Delius