Munchmuseet, MM K 1780

MM K 1780, Munchmuseet. Datert 30.06.1913. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Kunstmaler
    Grimsrød
    pr. Moss
    Norvège

 

      
    
    Lieber Freund
 – Deine
Karte habe ich erhalten
Ich reise nächsten Samstag \5ten/
von Antwerpen & komme
an Dienstag Abend
in Kristiania. Ich
werde Hotel Westmin-
ster
wohnen – & wurde
mich sehr freuen wenn
Du mich Mittwoch um
12 oder 1 Uhr abholst
so dass wir zusammen
sein können. Ich bleibe
bis Donnerstag oder Frei-
tag & dann reise nach
Jotunheimen.
  Herzlichst
    Frederick Delius