Munchmuseet, MM K 1785

MM K 1785, Munchmuseet. Datert 17.05.1922. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn
    Edvard Munch
    Hotel Kaiserhof
    Wiesbaden
    \Kunsthaus
Zürich
/

 

      
    
    Kjaere Ven,
 Vi er ankommet
her i denne deilige Sted; det
ligne næsten Norge. Alt er
meget koslig, godt gammel
Hotel med udmerket Mat,
man kan ogsaa inhalere
her og jeg skal gjør det og
blir qvit af min Verkjølelse.
Her er lunt og varmt,
en meget bedre sted en
Wiesbaden, deilige
Grantræ-luft. Jeg tat
min første Bad idag.
Vi skal blir her kanske
en maaned eller 6 uke’s
tid.

    Tak for sidst!
    
    Din gamle Ven
Frederick Delius    Hilse fra Jelka
    Hotel zur Post
    Wildbad
    Schwarzwald

17.5.1922