Munchmuseet, MM K 1786

MM K 1786, Munchmuseet. Datert 22.06.1922. Brev fra Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hauptpostlagernd
    Berlin.
    \Kristiania/
    \Sköien/
    \Gud Hotel/
    \Dolden/
    Hrn Edvard Munch
    Villa Ekely
    \Hotel Baur sur Lac./
    Sköien
    \Zürich/
    pot. Kristiania
    Norwegen
    \Schweiz/

 

      
    
    Lieber Freund,


    Wir reisen morgen
d. 24 sten von Hamburg
ab u. ankommen Montag
Abd Victoria Hotel. Bitte
telefoniere mir dorthin
wenn Du Zeit hast in die
Stadt zu kommen.

    
    Herzlich Dein
    Frederick Delius

Karlsruhe 23.6. 22