Munchmuseet, MM K 1861

MM K 1861, Munchmuseet. Datert 06.02.1934. Brev fra A. Ekholm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Helsingfors 6. 2. 34


    Professor
    Edvard Munch,
    Oslo


    Anhåller vördsamt att till min
samling av namnteckningar även få
foga Eder.

    Vore glad och tacksam fall Ni
ville skriva Edert namn å med-
sända lilla kort samt sända det
under adressen å kuvertet

    
    Med största högaktning: A. Ekholm