Munchmuseet, MM K 1877

MM K 1877, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Roderick Berend.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Jeudi    Cher Monsieur,


    J’avais
demandé Monsieur
Delius de vous prier
d’envoyer vos gravures
chez le Dr Robin,
je ne pensais pas
que vous iriez les
porter vous-même.
Le Dr Robin n’était
pas prévenu & le
secrétaire que vous
avez vue non plus.
Je regrette bien que
nous nous soyez
dérangé inutilement.

    Avez-vous

 

      

loué un atelier où
je pourrai mener
mes amis voir vos
tableaux?

    J’ai appris
avec plaisir par Mon-
sieur Delius que vous
avez vendu un de
vos tableaux aux
Indépendants.

    
    Bien sincère-
ment à vous

    R S Berend


    110 Bd Malescherbes