Munchmuseet, MM K 1947

MM K 1947, Munchmuseet. Datert 23.12.1923. Brev fra Fritz Jenny, Gertrud Jenny, Hans Jenny, Jeanne Jenny, Marguerite Jenny.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
den 23. Dezember 1923.
    P. P.

    In tiefer Trauer machen wir Ihnen die Mitteilung, dass
unser geliebter Gatte, Vater und Bruder
Herr Hans Jenny, Apotheker
nach langer, schwerer Krankheit, im 62. Altersjahre sanft ent-
schlafen ist.

    Im Namen der Hinterbliebenen:

    Stille Bestattung (Kremation) Mittwoch, den 26. Dezember,
nachmittags 2 Uhr.

 

      

    
    Herrn Eduard Munch
    Kristiania
    \Skøien/
    Norwegen