Munchmuseet, MM K 1949

MM K 1949, Munchmuseet. Datert 20.07.1900. Brev fra I. Möschl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mr. Edward Munch
    Hotel Motta
    Airolo

 

      
    
    Monsieur,


    Mlle Larsen m’a prié de vous
ecrire de sa parte parceque depuis deux
jours elle est malade et elle garde
le lit.
  Elle vous envoya bien de
salutations.

    ‹I› Möschl.

Villa du Midi 30 Juillet 1900